English
Česky

Základy péče o kapry Koi a okrasná jezírka na jaře, 1. část

3. února 2009

Abychom se mohli po celý rok těšit z krásně vybarvených a zdravých kaprů Koi v našem zahradním jezírku, musíme se o ně začít starat již od samotného nástupu jara…

Jarní období pro nás chovatele, Nishikigoi a zahradní jezírka začíná zhruba v době, kdy teplota vody vystoupí TRVALE nad 5oC, NE DŘÍVE. V této době je nutné tzv. spustit filtrační zařízení. Ještě předtím ale musíme odstranit z vody zbytky spadaného listí, popř. i jiné nečistoty, které se během zimy v jezírku usadily. Samozřejmě znovu vyčistíme filtr, zapojíme UV lampu, čerpadlo a celý systém zapojením přívodu elektrické energie nastartujeme.

Spuštění filtrace  

Ještě před tím, než natrvalo spustíme filtraci, musíme prověřit hydrochemické vlastnosti vody. Jedná se hlavně o pH, obsah kyslíku a uhličitanovou tvrdost. Pokud jsme v zimních měsících měli filtraci zapnutou, ale používali v souladu se zimním provozem čerpadlo s nižším výkonem, musíme vrátit do systému zpět čerpadlo nadimenzované na výkony v době „plného provozu“. Zároveň je třeba počítat i s tím, že při spuštění filtrace nemá tato dostatečné množství bakterií, které je tedy nutné (ale to až při teplotách 8 – 10 oC) tzv. startéry, jednorázově dodat. Přes zimu totiž část bakterií ve filtrech uhyne a na jaře by trvalo dlouho, než se přirozenou cestou namnoží. Startéry se ale používají i z jiného důvodu: pokud bude dobrý nástup jara a teploty vody se zvýší v krátkém časovém úseku rychle na 10 – 12 oC, nastane doba, kdy začínají být kapři Koi aktivní a přijímají ve zvýšené míře potravu. S přísunem krmiva ale vznikají samozřejmě i organické zbytky a ty by filtr bez „výpomoci“ bakteriálních startérů nestačil účinně přečistit. Pokud máme při čistění a naběhnutí filtru možnost „první znečištěnou vodu“ vypustit jednorázově mimo jezírko, udělejme to. Filtrace se tak nebude hned na začátku enormně zatěžovat

Jezírko Josefa Braunštejna, který v loňském roce vyhrál internetovou soutěž O nejkrásnější jezírko roku 2008 a od nás, jako sponzorů, získal 1. cenu (Nishikigoi)

Krmení ryb

 Při zvýšených teplotách vody v zahradním jezírku se logicky zvyšuje i aktivita chovaných ryb a my začínáme přikrmovat. Při teplotách kolem 8 – 10oC začínáme přikrmovat granulemi, které jsou bohaté na tuky a mají menší obsah bílkovin (obsah tuku by měl být od 3 do 5, max. však do 10%). Velmi důležité je na jaře ryby tzv. prokrmit také vitaminy, a to buď rozpustnými ve vodě nebo v tucích. Z vitaminů je na jaře velice důležitý hlavně vitamin C, protože působí proti stresu a zároveň velmi kladně ovlivňuje imunitní systém našich ryb.

V chladných teplotách samozřejmě kapři Koi neradi vystupují ke hladině, a tak místo plovoucího krmiva použijeme raději granule potápivé. Z vlastní zkušenosti ale vím, že jarní období, kdy ryby preferují před příjmem plovoucích granulí krmivo, které se potápí, je velice krátké, a tak, pokud je příznivé počasí, tuto výměnu typu krmiva pro kapry koi provádět nemusíme. Pomocí plovoucích granulí přilákáme nishikigoi ve velice krátké době k hladině, kde je můžeme následně dobře zkontrolovat. Z období, kdy má voda 5 oC, se při nástupu klasického jara můžeme dostat na teploty 10 – 12 oC třeba během 10 – 14 dnů. Obecně samozřejmě platí, že čím kratší je období, v němž se teplota vody dostává z 5 na 12 – 15 oC, tím pro ryby lépe. Souvisí to i s některými virovými (např. jarní virémie) a bakteriálními chorobami, kterým se v tomto teplotním období zvláště daří. Právě proto je v této době důležité včasné krmení a přísun vitaminů, ale pozor, ryby nekrmíme tak jako v létě, stačí jednou denně, lépe jednou za 2 – 3 dny. Kapři koi v těchto teplotách totiž tráví daleko delší dobu než v letním čase, a tak se vyplatí sledovat v jarním období na dně rybníčku množství výkalů a podle jejich zabarvenosti zjistit, jestli obsahují nebo neobsahují nestrávené krmivo. Při teplotách kolem 7 – 10oC totiž trvá zhruba 4 dny, než kapr koi přijaté krmivo zpracuje. Tento stav samozřejmě souvisí s enzymatickou činností ryb, kdy enzymy podporující trávení v nižších teplotách tak intenzivně nepracují. Pokud tedy budeme krmit v kratších časových intervalech, zátěž na játra je tak vysoká, že může dojít k jejich celkové degeneraci a v nejkrajnějším případě až k úhynu ryb. Těmto problémům se dá samozřejmě velice jednoduše předejít tím, že vodu, pokud tu možnost technicky máme, budeme na jaře ohřívat.

Jednoleté ryby (tzv. roček) z odchovu firmy Alcedor měří od 12 do 16 cmDvouletí kapři Koi délky cca 25 cm, chov AlcedorUkázka z nabídky kvalitních Koi ze sortimentu firmy Alcedor: zleva Hariwake, Taisho Sanke, Yamabuki Ogon, a Kohaku. Nahoře vpravo Showa Sanshoku,

Při chovu kaprů koi na jaře může nastat ještě jeden problém, a sice při teplotách kolem 12 – 14 oC. Tady už se zdá, že jaro nic neodvrátí a my tudíž začínáme krmit ve větších dávkách a častějších intervalech. Může ale nastat situace, kdy bohatě zakrmíme a najednou díky chladnějším vlnám napadne najednou sníh a teploty začínají klesat. Již samotný sníh ale působí rychlé ochlazení vody a obzvláště v malých nádržích se během velice krátké doby (třeba jen 2 – 3 hodin) můžeme dostat s teplotou vody v jezírku ze 14oC na 6 – 7oC. Pokud je ryba právě nakrmena a zažije tento teplotní šok, mohou u ní nastat vážné zdravotní problémy. V souvislosti s tím si myslím, že každý zkušenější chovatel kaprů koi bude na jaře bedlivě sledovat počasí a pokud si nebude jist, že se teploty kolem 12 – 15oC udrží trvale, bude krmit velice opatrně. Teoreticky se dá říct, že ostražití bychom měli být až do ledových mužů. Můžeme si ale pomoci i tím, že zahradní jezírko před ohlášenou sněhovou nadílkou ochráníme zaplachtováním nebo na hladinu položenými polystyrénovými deskami. S těmi je ale třeba zacházet opatrně, protože pokud by byly na vodní hladině zahradní nádrže delší dobu, dochází vlivem úbytku světla k disimilaci řas a k snižování obsahu kyslíku rozpuštěného ve vodě. Ideální je tedy velká průhledná igelitová plachta, která nebrání výměně plynů a propouští dostatek světla. 

Sada přípravků, které se vám budou na jaře jistě hodit...

Co se vám na jaře může hodit? 1: indikační papírky pro orientační měření pH, 2: prostředek pro likvidaci vláknitých řas, 3: bakterie pro nastartování filtru, 4: sada pro měření hydrochemických vlastností vody, 5: kvalitní krmivo, 6: indikační papírky pro měření uhličitanové tvrdosti, 7: indikační papírky pro měření dusitanů a dusičnanů, 8: vitamíny ve formě spreje k nástřiku na krmivo, 9: směs vitamínů a dalších látek pro podporu imunitního systému a výživy Koi, 10: prostředek pro zvýšení uhličitanové tvrdosti vody a udržování pH . Máte-li o zakoupení těchto potřeb zájem, navštivte náš E-SHOP

Úspěšný start do nové sezóny přeje Luděk Štěch, Alcedor Zliv, pokračování příště...

autor: stachsw.cz   design: Jan Junek
Ornafish
Alcedor facebook