English
Česky

Jsou importovaní Nishikigoi opravdu choulostiví? 3. část

10. dubna 2012

Další díl seriálu, který se snaží najít odpověď na možná základní otázku chovu japonských importovaných Nishikigoi n vašich zahradních nádržích...

Problém s mícháním ryb ze stávající obsádky s nově příchozími importovanými Koi může kromě jiného nastat i v případě, že v zahradním jezírku zatím chováme jenom jeseny nebo karasy. To jsou sice ryby, které vydrží velmi mnoho, ale bohužel patří mezi přenašeče bakterióz, které mohou být pro kapry Koi, zvláště pak ty vnímavější japonské, určitým problémem. Protože ale není možné chovat každou importovanou rybu zvlášť, doporučuje se přidávat do stávající obsádky nové jedince (nejen importované) hned na začátku jara. Je to z toho důvodu, že jsou před námi měsíce, kdy bude relativně teplé počasí, a tudíž veškeré komplikace, které mohou nastat, přicházejí v nejoptimálnějším čase. Na studené vodě žádné problémy nevyřešíme, protože imunitní systém v plně rozvinutém rozsahu funguje u ryb jenom ve vodě teplé.

Další často mylné úvahy o tom, že jsou japonské ryby choulostivější, míří do oblasti technického zázemí jezírek. Tady se dá říci, že je úplně jedno, jestli stojí kapr Koi několik desítek či dokonce stovek tisíc a pochází od věhlasného japonského chovatele, nebo jestli se jedná o tzv. eurokoi. Tyto ryby obecně potřebují kvalitní prostředí, standardní hydrochemické vlastnosti vody a zcela logicky i dostatek kyslíku, protože ten má vliv na celou řadu dalších vlastností životního prostředí ryb. Jediný rozdíl je možná v tom, že eurokoi bude mít v horších podmínkách menší zdravotní problémy, protože má díky neustálému kontaktu se kmeny bakterií, jejichž negativnímu tlaku je vystaven od mládí, vybudovaný dostatečně silný imunitní systém, který zcela logicky importovaným rybám chybí. Chceme-li tedy úspěšně chovat Nishikigoi navyklé v Japonsku na určitý standard, musíme se technickému stavu a zázemí jezírek věnovat nejen během jejich výstavby, ale i celoročně při údržbě.

Poud budete mít zájem, s výběrem Koi pro Vaše zahradní jezírka Vám můžeme poradit přímo v Japonsku. Stačí se jen vydat na cestu s námi...A věřte, že výběr je skutečně obrovský...Nishikigoi ve venkovních bazénechNa to, že jsou importovaní Koi choulostiví, poukazuje celá řada amatérských chovatelů i v souvislosti se zimováním. Do svých jezírek je nechtějí, protože mají obavy, že je budou muset zimovat na teplé vodě, k čemuž většinou nemají potřebné technické vybavení. Ale se zimováním japonských Nishikigoi to není tak zlé. Vycházíme-li z toho, že špičkové, kvalitní a výrazně  zbarvené ryby jsou produktem intenzivního šlechtění, musí být zcela logicky, tak jako každá živá bytost, která prochází cíleným šlechtitelským procesem, o trochu méně odolné vůči nepříznivým vlivům daného prostředí. Bude-li ale importovaný Koi v dobré kondici, zimoviště uspořádáno tak, jak má být (hloubka kolem 2 - 2,5 metru, aby se ryby mohly shluknout do hejna a zimu v klidu přečkat v teplejší vodě), budou-li v pořádku hydrochemické vlastnosti vody a dokážeme-li zajistit dostatek kyslíku ve vodě, pak není problém v tom, tyto ryby u nás úspěšně zimovat. Řada lidí se ale bojí i z toho důvodu, že importovaní Koi jsou dražší, a pokud by se jim něco stalo, přišli by o poměrně velké finanční částky. A tak raději mluví o jejich choulostivosti a nemožnosti je u nás chovat.

Někteří chovatelé se kromě zimování bojí i toho, že by nedokázali „zhýčkaným“ importovaným japonským rybám zajistit  podmínky pro další život, prostě že je nemají kam dát. Svým způsobem mají často pravdu, protože dražší importovanou a k některým negativním tlakům vnímavější rybu těžko umístíme do malého mělkého jezírka. Tam totiž může během vegetačního období silně kolísat teplota vody, některé jeho části se snadno přehřívají a potom zase rychle vychládají, a tyto nádrže jsou díky malé hloubce nevhodné i pro zimování. Ale pokud máme rybníček pro chov Koi vybudován standardním způsobem a přiměřeně hluboký s dobrou filtrací, správně nadimenzovaným vzduchováním, a tudíž i s dostatečným přísunem kyslíku, strach mít  nemusíme. Základní podmínky pro chov importovaných japonských Koi jsou splněny!

Častá, ale opět špatná představa o tom, že u nás nemůžeme chovat importované kapry Koi, je spojována také s krmivem. Lidé si totiž myslí, že japonský Nishikigoi je zhýčkaný a choulostivý i z hlediska toho, jakou měl „doma“ stravu, což je ale základní omyl! Ekonomika chovu je pečlivě hlídána i v Japonsku, kde jsou tamní ryby krmeny běžným, dalo by se říci i levným krmivem, které však rozhodně nelze označit za nekvalitní. Paradoxem tedy je, že japonské ryby se z hlediska výživy mají v našich zahradních nádržích daleko lépe, protože čeští milovníci Koi jim skutečně podstrojují a předkládají krmiva, která zakoupené ryby v předchozích letech svého života ani neviděly. Jediný rozdíl ve výživě importovaných Koi v našich podmínkách je možná v tom, že ryba, která žije v Japonsku ve volném přírodním rybníku, má kromě umělého granulovaného krmiva k dispozici i živočišnou potravu (plankton a bentos), kterou v domácím jezírku v potravním řetězci dlouhodobě nenachází. A to je i jedna z příčin, proč ryby ve své domovině tak dobře přibývají na váze.

Pokračování příště...

ing. Luděk Štěch, Alcedor Zliv

autor: stachsw.cz   design: Jan Junek
Ornafish
Alcedor facebook