English
Česky

Jsou importovaní Nishikigoi opravdu choulostiví? 4. část

23. dubna 2012

Další informace, které by měly přispět k pochopení problematiky, která se velmi často vykládá hodně zkresleně...

Pojem choulostivosti importovaných Nishikigoi by se dal možná nejlépe spojit s tím, co již bylo zmíněno v prvním díle seriálu, a sice s chorobami, hlavně bakteriózami, které jsou z hlediska charakteristiky kmenů jiné nejen v Japonsku jako takovém, ale i u nás v ČR, potažmo v republikových regionech. Vezmeme-li japonskou rybu, která se v domácích podmínkách „vykulí“, dostává se do prostředí, ve kterém na ni začínají okamžitě působit kmeny bakterií, se kterými ona musí nějakým způsobem začít již v samotném začátku svého života „komunikovat“ a vytvářet proti nim protilátky. Na „své“ bakterie je tedy zvyklá a umí si s nimi vcelku dobře poradit. Problém s choulostivostí (vnímavostí) nastává až v momentě, kdy přivezeme takovou rybu z Japonska do Čech. Tady se setká sice se stejnými druhy bakterií, ale jinými kmeny, než na které byla zvyklá a proti nimž má vytvořeny protilátky. Na nové bakterie si musí obrazně řečeno zvyknout, vytvořit si proti nim ochranné látky, a to už může být určitý problém. Ale stejné komplikace by nás potkaly i v případě, že bychom s našimi rybami míchali dohromady Koi třeba z Německa, Rakouska nebo Nizozemí, protože skutečný problém nepochází z toho, že k naší obsádce přidáváme ryby japonských chovatelů, ale je dán tím, že se Koi potkávají se kmeny bakterií, které dosud nepoznali. Nastává tedy situace, kdy je každá ryba odolná na „jiné věci“ a japonské ryby se mohou nakazit od českých, či naopak. A tady se znovu dostáváme k tomu, co již v této reportáži zaznělo: pokud dojde k takovémuto „míchání bakterií“ v ideálních podmínkách z hlediska teploty vody, její kvality, čistoty, přísunu kyslíku a správné výživy, mají ryby plně aktivován imunitní systém, což je předpoklad k tomu, aby všechny zmiňované problémy překonaly a neonemocněly. Není to tedy otázka choulostivosti, protože se klidně může stát, že po doplnění obsádky jezírka budou nemocné ryby české, a ne importované japonské.

 V Japonsku je k mání spousty krásných Koi. Tak proč je nechovat i u nás? Kolekce Nishikigoi Výběr Koi u japonského chovatele Typická japonská odchovna NishikigoiK tomuto všemu je třeba přidat ještě i otázku stresu, kde platí, že náchylnější na jakékoliv onemocnění jsou ryby stresované. V tomto případě tedy opět Nishikigoi, kteří „přijeli“ z Japonska a museli se vyrovnávat s mnoha nepříznivými faktory, zatímco ryby české si po dobu, co japonské cestují, v klidu plují ve svém rybníčku …

Na tomto místě bychom mohli jako malou vsuvku včlenit informace o tom, jaká nebezpečí z hlediska zavlečení nemocí do chovu hrozí tomu, kdo přijme jako dar rybu (často, aby byla společenská prestiž naplněna, japonskou), o které přesně neví, odkud je, popř. kým k nám byla dovezena. Je to samozřejmě hlavně otázka opatrnosti, protože zanést si třeba i kvalitním importovaným kaprem Koi do zahradního rybníčku problematickou bakteriózu nebo virózu je to nejjednodušší, co může být. S tím souvisí i fakt, že zodpovědný chovatel (týká se též hobby sféry) by neměl kupovat ryby na výstavě z neznámých zdrojů, protože tam dost často není možné získat informace o jejich původu. 
 
Nákupem ryb, i když už to přímo nesouvisí se zmiňovanou choulostivostí či vnímavostí vůči chorobám, jde ruku v ruce i karanténa. Seriózní chovatelé a dovozci (to se týká i firmy Alcedor) karanténní lhůtu před prodejem dodržují, protože chtějí mít jistotu, že svým klientům nabízejí opravdu zdravé Koi. V odchovně naší firmy jsou importované starší ryby na teplé vodě běžně i několik měsíců, a to hlavně kvůli možnosti infekce virem KHV.

Nově zakoupené Koi by měli kvůli stoprocentní jistotě ponechat v krátkodobé karanténě někde v menším odděleném jezírku či stranou ve filtrované a vzduchované nádrži i hobby chovatelé. Vím, že se to ve většině případů nedělá, protože to souvisí s dalšími investicemi, ale tam, kde je to jen trochu možné, bych to doporučoval. V souvislosti s tímto „domácím opatřením“ vystupuje do popředí znovu otázka toho, kde máme ryby nakupovat. Pokud to bude od osvědčeného, léty prověřeného a  spolehlivého chovatele, můžete věřit jeho slovům o tom, že nabízení importovaní Nishikigoi prošli již u něho obdobím, ve kterém sledoval, zda-li rybám něco nechybí, jestli jsou zdravé a v prodejní kondici. A to v případě nákupu na výstavě nebo u překupníka být nemusí!

Pokračování příště...

Luděk Štěch, Alcedor Zliv

autor: stachsw.cz   design: Jan Junek
Ornafish
Alcedor facebook