English
Česky

Granulovaná krmiva - základní výživa kaprů Koi, 1. část

29. října 2013

Možností jak nakrmit obyvatele zahradních vodních nádrží je samozřejmě více, suchou stravu ale preferuje většina chovatelů.

Suchá potrava je snadno dostupná, lehce se s ní manipuluje a ryby ji přijímají bez problémů. Ale abychom mohli granulovaná krmiva za skutečně základní výživu nejen kaprů Koi, ale i ostatních okrasných druhů ryb považovat, musí se jednat o tzv. krmiva plnohodnotná. Tedy o stravu, kterou lze zkrmovat bez újmy na zdraví, barevnosti, plodnosti či imunitě ryb po celý rok. Krmiva pro Nishikigoi dělíme v základě na sezonní a celoroční. Celoroční mají nižší obsah tuku a nižší obsah bílkovin, zatímco u sezonních je poměr opačný. To je dáno tím, že ryby jsou schopny tuky dobře trávit pouze v případě vyšší teploty vody.

Eva Štěchová při krmení Koi v provozovně firmy Alcedor


Z hlediska základního složení by měla granulovaná krmiva nahrazovat přirozenou potravu, kterou má ryba chovaná v běžném rybníku k dispozici (plankton, bentos, rostlinné složky), a proto obsahují hlavně rybí moučku, obiloviny a tzv. doplňkové látky (minerály, vitaminy, barviva). Pokud chceme mít jistotu, že je námi kupované krmivo skutečně kvalitní, musíme prostudovat jeho etiketu. Na ní jsou totiž pod sebou vypsány jednotlivé suroviny podle procentického zastoupení, které ale číselně uváděno není! To znamená, že položky nahoře mají nejvyšší zastoupení, ty dole pak nejmenší. A aby bylo vše v pořádku, měla by být na prvním místě uvedena rybí moučka, dále obiloviny a následovat může rybí tuk. Pokud ale začíná výčet sójou a pokračuje obilovinami, jedná se o balastní výživu, kterou raději nekupujeme.

U krmiva pro okrasné ryby musíme také rozlišovat, zda je plovoucí nebo potápivé. Při krmení na teplé vodě je třeba podávat plovoucí, naopak při hodnotách 10-15oC, kdy ryba není ochotná vystoupat pro potravu až k hladině, „vznášející se“. Krmiva dále dělíme i podle toho, jak velkým rybám je podáváme, přičemž základní hranice je cca 20 cm. Do 20 cm hovoříme o krmivech pro malé ryby (průměr granulí 3-5 mm), nad 20 cm se jedná o výživu pro velké ryby (průměr granulí 7-8 mm). Toto jednoduché schéma by se mělo dodržovat, a to i přes to, že velké ryby malé krmivo sežerou bez problémů a malé ryby se zase snaží přijímat i větší granule. Pokud ale máme v jezírku více ryb a krmení probíhá „divoce“, stává se, že se malému kaprovi velká granule v tlamě vzpříčí a může dojít až k vyhození kloubů. Abychom tomuto zabránili, smícháme raději obě velikostní frakce v potřebném poměru. Ryby pak při krmení preferují velikost granulí, která je dána jejich tělesnými rozměry.

I když se bavíme o výživě kaprů Koi, nesmíme zapomenout na to, že ve většině jezírek našich chovatelů plavou také jeseteři, pro jejichž výživu se používají zcela odlišné granule. Jsou to ty, co se snášejí ke dnu, což je dáno způsobem přijímání potravy jeseterovitých ryb. Jiné je i jejich složení, tuk 13-15%, dusíkaté látky 42–45 %. Je to hlavně proto, aby se rybám tukem neobalovaly reprodukční orgány. Vyšší obsah bílkovin nevadí, protože na rozdíl od kaprovitých ryb je umí jeseter bez problémů strávit. Z hlediska krmení společné obsádky ale problémy nastávají, protože kapři Koi budou raději konzumovat krmivo pro jesetery než vlastní granule. To je dáno tím, že kromě rybí moučky a rybího tuku je v jeseteřích granulích i podíl krve, která je činí voňavější a lákavější. Potíže pak mohou nastat v případě, že tučnější krmivo pozře kapr při teplotách vody, kdy není tuk a vyšší obsah bílkovin schopen strávit, což mu může z hlediska zdravotního stavu vážně uškodit. V praxi se to dělá tak, že při nižší teplotě vody jesetery nekrmíme speciálním krmivem, ale podáváme všem rybám bez rozdílu krmivo pro kapry Koi. Z hlediska složení a obsahu živin to na závadu není, problém ale vidím v tom, že se jedná o krmivo plovoucí, takže jesetery na něj musíme naučit. A to nebývá mnohdy jednoduché.

Pokračování příště...

Z malé přestávky při třídění Koi zdraví Luděk Štěch, Alcedor Zliv

autor: stachsw.cz   design: Jan Junek
Ornafish
Alcedor facebook