English
Česky

Naše společnost má nové logo

7. ledna 2015

Do nového roku vstupuje naše rodinná firma s novým logem, které jsme si nechali vytvořit i v souvislosti s patnáctiletým výročím naší existence.

  Logo společnosti Alcedor Zliv

Značka má fungovat jako estetické znázornění podstaty rodinné firmy Alcedor s. r. o. - chov ryb, jejich prodej a služby s tímto související. Prvky slzovitého tvaru symbolizují jak kapky vody, hejno ryb, rybníky, kde probíhá jejich chov tak i souznějící obchodní vztahy. Uspořádání těchto prvků do kruhu naznačuje nejen tvar slunce (Koi/Japonsko), rodinný kruh, ale i buňku jako základní přírodní jednotku.

Ing. Luděk Štěch ml.

autor: stachsw.cz   design: Jan Junek
Ornafish
Alcedor facebook