English
Česky

Nový typ filtru pro vaše zahradní rybníčky

5. května 2009

Pokud právě stavíte okrasné jezírko nebo přemýšlíte o novém filtru, máme pro vás zajímavou novinku!

Nový typ filtru z nabídky firmy Alcedor

Filtr, který vám v této reportáži chceme představit, je modifikací klasických komorových filtrů zn. Alcedor, které z našich realizací nebo nabídky jistě znáte. K jeho výrobě jsme přistoupili z toho důvodu, že se do některých systémů „krabicové“ filtry těžko osazují a tento  má i některé nové, zajímavé vlastnosti. Z hlediska funkčnosti jsou oba dva typy podobné, jednu výhodu však tento válcovitý filtr má.

Pohled na komory filtru

Jak je patrné z obrázku, který ukazuje pohled na filtrační komory, uprostřed filtru je centrální vortex. Do toho, jako první komory, přichází voda z jezírka a v něm se zbavuje nejhrubších nečistot (spadaného listí, větších organických částí, aj.). Vortex bývá zpravidla napojen na odkalovací jímku, takže usazené nečistota se dají následně vypustit rovnou do kanalizace a vůbec se nedostávají do komory s kartáči (č. 1). V tom spatřují největší výhodu tohoto typu filtračního zařízení.

Další komora filtru (č. 2) je naplněna polyamidovými šponami, v komoře č. 3 jsou umístěny japonské matrace, následuje komora č. 4 s molitanem pro jemné čištění a komora č. 5, označovaná jako skrápěná biologická. Poslední komora filtru tohoto typu (č. 6) se nazývá čerpací a je v ní osazeno čerpadlo, které čerpá vyčištěnou vodu zpět do jezírka. Budujeme-li systém jako tlakový (tzn. voda vtéká do jezírka samospádem), můžeme do této komory umístit pro jemné konečné dočištění vody ještě další špony.

V systému, kde je osazen tento filtr nezapomínáme samozřejmě ani na klasickou UV lampu nebo ozonizátor, to už jsou ale věci obecně známé a v praxi běžně využívané. Pokud by měl investor zájem, můžeme na zakázku dodat k uvedenému filtru i krycí víko.

Další podrobnosti ohledně této novinky získáte stejně jako informace o cenách na telefonu 602 443 858, ing. Luděk Štěch.


Čistou vodu v zahradním rybníčku a potěšení z chovaných Koi vám přeje Luděk Štěch

autor: stachsw.cz   design: Jan Junek
Ornafish
Alcedor facebook