English
Česky

Péče o japonské kapry Koi v létě, 2. část

22. června 2009

Další užitečné rady, jak se správně postarat o kapry Koi v letních měsících...

 Kontrola vody v nádrži

V letním období je nutné sledovat i prostředí, ve kterém se kapři Koi nachází. Při vyšších teplotách vody kolem 25–28oC dochází k tomu, že klesá hodnota ve vodě rozpuštěného kyslíku. Toho by v místě, kde voda opouští nádrž a vtéká do filtrace, nemělo být méně než 5mg/l. V zahradním jezírku, které má kvalitní filtrační jednotku, však takové nebezpečí většinou nehrozí, protože voda je dostatečně homogenizována a obsah kyslíku je tudíž stejný většinou jak na přítoku, tak i na odtoku. Hodnoty ve vodě rozpuštěného kyslíku je třeba hlídat hlavně tam, kde je voda na vstupu do vodní nádrže kyslíkem uměle dosycována.

Další hodnotou, kterou musíme v letních měsících ve vodních nádržích pravidelně sledovat, je pH vody. To by se mělo pohybovat mezi 6,5 až 8, maximálně 8,5. Hodnoty pH se však mohou měnit v souvislosti s denním a nočním režimem. To se děje hlavně v rybnících, které jsou bohatě porostlé vláknitou řasou, nebo tam, kde je ve vodě hodně ponořených rostlin. Může nastat to, že ve dne vystoupí hodnota kyslíku vlivem vegetace a její asimilace na vyšší úroveň a zároveň klesne hodnota oxidu uhličitého. V noci pak vlivem disimilace rostlin (rostliny kyslík nevytváří, naopak ho spotřebovávají) hodnota kyslíku rozpuštěného ve vodě klesá a zvyšuje se koncentrace oxidu uhličitého, což samozřejmě ovlivňuje i pH vody.

Pro kapry KOI je v létě dobré, když najdou stín, který může vytvářet třeba vegetace vysazená na okraji jezírka.Hlavně v letních měsících oceníme u jezírka přítok v podobě potoka, ve kterém se voda okysličuje.Z hlediska okysličování vody jsou přepady k nezaplacení...Papírky pro orientační zjišťování pHMultifunkční přístroj pro měření hodnot pH a obsahu kyslíku ve vodě.KompresorNěkteré z typů provzdušňovacích kamenůKočka může být nejen velkým mazlíkem, ale i stálým nebezpečím pro kapry Koi. Jezírko BC Libčany.

Dalším problémem, který nás může v létě hlavně u jezírek s menší kubaturou (2-3m3) a bez filtrační jednotky potkat, je přehřívání vody. Pokud stoupne teplota v nádrži na 28-30oC, bude kyslíkový režim den a noc velice rozdílný, což může v konečném důsledku vést až k nočnímu úhynu ryb z nedostatku kyslíku. Velké problémy si můžeme v takovýchto jezírcích způsobit i sami, a sice tehdy, když ryby vydatně nakrmíme ve večerních hodinách, kdy jsou velice aktivní a dobře přijímají krmivo. Protože ale v noci v nádrži obsah kyslíku samovolně klesá a ryby takto nasycené ho potřebují pro zpracování přijatého krmiva velké množství, může nastat to, že vlivem jeho nedostatku dojde k porušení žaberního aparátu kaprů koi a ryby pak mohou i uhynout.

Přehřeje-li se vám voda v jezírku (32oC a více), je třeba ji ochladit. Ideální je umístit do filtrační jednotky led nebo připustit studenou vodu. Protože samotné zchlazení způsobí rybám určitý šok, je tedy lepší se starat o to, aby nám teplota vody v jezírku nestoupala. To se dá zařídit třeba tak, že nad částí rybníčku postavíme pergolu nebo rákosový přístřešek. Tato situace nastává jen u malých a mělkých jezírek (např. 1 – 2 m3 bez filtrace), u větších nádrží s filtrací toto nepřichází v úvahu.

V současných klimatických podmínkách se můžeme setkat i s tím, že v extrémně mělkých rybníčcích mohou dostat ryby vlivem vysokých hodnot UV záření (bylo pozorováno hlavně v roce 2004) úpal. Projevuje se to tak, že se postižené místo na kůži zanítí a vznikají vředy. Určité nebezpečí mohou v létě pro naše kapry koi představovat i predátoři z říše vodních ptáků (hlavně u malých ryb) nebo koček. Případná zranění se však v této době hojí rychle.

Některé pomůcky, které Vám v létě usnadní péči o Koi najdete v našem e-shopu v oddělení Péče o ryby a Vzduchovací zařízení.

Příjemné teplé léto a krásnou dovolenou přejí Eva a Luděk Štěchovi

autor: stachsw.cz   design: Jan Junek
Ornafish
Alcedor facebook