English
Česky

Péče o japonské kapry Koi v létě, 3. část

2. července 2009

Poslední informace o tom, jak se z hlediska kvality vody starat správně o zahradní rybníček...

 Určité komplikace může v zahradní nádrži způsobit také obsah plynného čpavku NH3 rozpuštěného ve vodě při pH vyšším než 8,5 nebo vyšší množství dusitanů NO2. Ty se mohou negativně projevit hlavně v nádržích, které jsou silně zatíženy organickou hmotou. Ta se rozkládá a uvolňuje do vody dusíkaté látky. Tyto potíže se mohou vyskytnout jak v nádržích, které filtraci nemají, tak i v nádržích, které ji sice mají, ale kde ji třeba z hlediska zvukových vjemů v blízkosti obytných místností na noc vypínáme. V nočním období, kdy filtrace nefunguje, nastávají v teplém počasí ve filtru rozkladné procesy a ráno při spuštění filtrace se veškeré jedovaté dusíkaté sloučeniny dostávají ve vysoké koncentraci do vody mezi chované ryby. Kromě jiného způsobují hlavně poleptání žaberní sliznice. Z toho jasně vyplývá, že u rybníčku, který je napojen na filtraci, nelze tuto během celé vegetační sezóny vypínat! 

Jedním z hlavních zdrojů dusíku ve vodě je nespotřebované krmivo!Souprava pro chemické měření dusíkatých látekProstředek pro zvyšování uhličitanové tvrdostiIndikační papírky pro orientační měření dusitanů a dusičnanůIndikační papírky pro zjišťování uhličitanové tvrdostiJezírka v létě sice vyžadují větší péči, bohatě se nám ale za ni odmění...Zahradní jezírko v okrasné zahradě

Kromě výše zmiňovaných parametrů vody je dobré sledovat ještě i uhličitanovou tvrdost, která je velmi důležitá pro kolísání pH a měla by být přes 5 milimolů na litr vody (ideální stav je 8). Na tomto místě je důležité upozornit na to, jak může běžný chovatel udané parametry sledovat. Teplotu změříte bez problému pomocí teploměru. Kyslík se měří pomocí oximetru, který si však každý nemůže dovolit (cena je 20-40 tisíc Kč) a tak je nejlepším řešením povolat odborníka, který vám jistě rád pomůže. Může to být např. dodavatel vašich kaprů koi nebo profesionální chovatel. Bez problémů si můžeme změřit ale pH, např. pomocí pH-testu nebo lakmusovým papírkem a využijete-li speciálních sad můžeme si snadno změřit např. i dusitany a čpavek.

 Co se týče hodnot kyslíku rozpuštěného ve vodě, je dobré vědět také to, že pokud ostatní sledované parametry nevybočují z normy, dá se předpokládat, že i on bude v pořádku. Problémy s kyslíkem můžeme spolehlivě řešit také sami např. tím, že vodu v letních měsících nějakým jednoduchým způsobem prokysličujeme. Pokud chceme vědět, kolik kyslíku máme rybám přidávat, dá se vycházet z následujícího příkladu: do 20-ti kubíkové nádrže s obsádkou asi 20-ti velkých kusů kaprů koi o velikosti 50 - 60 cm bychom měli přidávat minimálně 50-60 litrů vzduchu za minutu. Vzduch se dodává v místech, kde nekrmíme a kde je hloubka jezírka největší.

 Teplé léto bez přívalových dešťů a klidnou dovolenou přeje Luděk Štěch

autor: stachsw.cz   design: Jan Junek
Ornafish
Alcedor facebook