English
Česky

Podzim v chovu japonských Nishikigoi, 2. část

25. září 2009

Další informace o tom, jak se správně postarat o kapry Koi před tím, než k nám dorazí zima...

Zimování koi ve sklenících

Pro kapry koi je v zimě samozřejmě nejlepší, pokud jim dopřejeme pobyt v teplých podmínkách. Ideální je vybudovat v podstatě klasický skleník s nádrží v zemi, kterou zakopeme do hloubky cca 2 m. Při tom využíváme tepelnou energii země a tady si jistě vzpomenete na větu „v létě chladí, v zimě hřeje“. Protože v tomto případě neděláme klasickou tepelnou izolaci stěn nádrže, docílíme toho, že v zimě teplo z masy země prostupuje do vody a tuto ohřívá. V létě jsou zas naopak nádrže chlazeny.

Rozhodneme – li se pro stavbu skleníku, je dobré použít místo jednoduchého skla např. polykarbonátové desky nebo dvojité vakuové sklo, které rovněž velice dobře izoluje. Polykarbonáty mají na rozdíl od skla i tu výhodu, že je při manipulaci s rybami (např. odlov velkým keserem) nerozbijete. Samotné nádrže pak neděláme tvarově podobné těm, které máme v zahradě, mělo by se jednat spíše o přesný geometrický tvar – kvádr, krychle. K nádrži samozřejmě potřebujeme, stejně jako venku, filtrační jednotku, UV zářič a veškeré příslušenství. Ideální teplota vody pro zimování kaprů koi (to platí hlavně pro ryby importované z Japonska) je 18 – 20oC, protože při těchto hodnotách funguje nejlépe imunitní systém ryb. Tuto teplotu ale samozřejmě nedocílíme bez přitápění. Nezbývá nám tedy nic jiného, než vodu ohřívat, nejlépe průtokovým ohřívačem. Kromě vody v nádrži je zcela přirozené, že budeme topit i v samotném skleníku. Ideální stav je ten, že radiátor napojíme např. na teplovodní soustavu našeho domu. Pokud bychom topili pouze ve vodě a neohřívali vzduch ve skleníku, dojde k tomu, že se v prostoru kolem nádrže vytvoří mlha a všechno se díky vysoké vzdušné vlhkosti bude rosit. Kromě klasického radiátoru je pro vytápění možné použít i běžný ventilátor na elektriku. Velikost nádrže může být v souvislosti s počtem v zimě chovaných ryb třeba i pouhý 1m3, samozřejmě prostor kolem je třeba mít s ohledem na manipulaci s rybami větší. Podmínkou je ale výkonná a dobře fungující filtrace.

Zimování v garáži

V tomto případě využíváme fakt, že garáže u obytných domů jsou vytápěny na určitou teplotu, která našim záměrům na přezimování kaprů koi bohatě postačuje. Na vhodné místo stačí umístit patřičně velkou nádrž svařenou z plastů, která může být samozřejmě nadzemní a připojit filtraci. Důležité je hlavně to, abychom rybám, které v těchto prostorách zimujeme, přisvětlovali, protože při teplotách, které v garáži panují, jsou mírně aktivní.

Zastřešování zahradních jezírek

Pokud nám to umožní umístění jezírka v okrasné zahradě, je možné toto buď trvale, nebo jen dočasně na zimu zastřešit. V jednodušším případě to můžeme provést tak, že nad jezírko umístíme oblouky např. z ocelových prutů a na ně podobným způsobem, jako když stavíme fóliovník, natáhneme plachtu nebo ohebné polykarbonátové desky. Kryt je důležitý proto, že uzavřený prostor, který se při každém, byť sebemenším objevení sluníčka ohřívá, zároveň otepluje i vodu. V tomto případě voda zahradní nádrže nezamrzá (je kolem 5-7oC) a my máme 100% kontrolu ryb v jezírku. Při tomto způsobu zimování musíme mít samozřejmě zapnutou filtraci, u které pouze výměnou čerpadla snížíme její výkonnost. Kromě fólie můžeme jezírko zastřešit i posuvným polykarbonátem stejně jako se zastřešují bazény pro koupání lidí. Pokud bychom v takto zastřešené nádrži ještě i např. topným tělesem přitápěli, může teplota vody dosáhnout 10-12oC.

Agáta Štěchová při krmení kaprů Koi v nádrži zimní odchovnyMobilní zastřešení venkovního rybníčkuTopítkoSpeciální keser pro odlov kaprů Koi, přenosný návlek pro přemisťování ryb a topné tělísko budete v následujících měsících jistě potřebovat...

Stěhování ryb do zimoviště

Na tomto místě se ještě jednou vrátíme k podzimní kontrole ryb. Pokud na sobě kapři mají viditelné příznaky parazitárních nebo bakteriálních chorob, je dobré je odlovit a přes zimu nechat pro jistotu v nějaké karanténní nádrži. Není – li choroba v rozvinutém stádiu, je možné rybu i rychle přeléčit a vrátit zpět do vodní nádrže.  V době transportu kaprů koi ze zahradního jezírka do zimní nádrže je potřeba, aby byly vyrovnány teploty vody v obou prostředích, jinak se to může negativně projevit na zdravotním stavu chovaných ryb. Pokud nemůžeme z nějakého zásadního důvodu ryby přenášet v ideálních teplotách (15oC venku i v zimovišti), musíme použít alespoň 500 litrovou nádrž, která slouží jako prostředí k vyrovnávání teplot. Je v ní napuštěna voda ze zahradního jezírka a poté, co jsme do ní přenesly kapry koi, přiléváme postupně vodu z nádrže zimovací do té doby, až se teploty vyrovnají. U velkých ryb by tato fáze měla trvat alespoň 1/2hodiny, u malých kaprů by to mělo být déle.

Základem všeho je při stěhování kapra koi šetrně, rychle a bezpečně chytit. K tomu se používají speciální koi kesery, které mají velký průměr a hluboký výplet. Rybu si přitáhneme k sobě a přenosným návlekem (ideální je ten, co málo propouští vodu) přenášíme rybu i s vodou jako ochranným prostředím na zimní stanoviště. Transport v ruce nebo ve kbelíku se nedoporučuje, velké ryby se snadno poraní.

Další potřebné informace, jako čím, kdy a v jakých intervalech Koi v zimě krmit  nebo jaké hydrochemické vlastnosti vody je v zimní odchovně třeba sledovat, najdete v knize o chovu Koi, která se dá objednat v našem obchůdku.

Pohodové zimování vašich Nishikigoi přeje Luděk Štěch
 

autor: stachsw.cz   design: Jan Junek
Ornafish
Alcedor facebook