> BLOG > 44/1 Krmiva pro Koi

44/1 Krmiva pro Koi

28. září 2020

Krmiva pro Koi dělíme v zásadě na dvě základní skupiny: přirozená a umělá. Přirozená krmiva dále na živočišná a rostlinná.

   K přirozeným živočišným krmivům řadíme krmiva přímo živá neb pocházející z přírodních materiálů (původně živí živočichové, následně mražení, vaření nebo sušení). Stejně jako pro kapry obecně je i pro Koi v přírodních podmínkách základní potravou plankton (zvířena vodního sloupce) a bentos (zvířena vodního dna)Plankton jako potravu využívá kapr po celý život, ale hlavně v raných stádiích svého života. Malá rybička po vykulení začíná přijímat jeho nejmenší členy (hlavně vířníky), následně přechází na mladší vývojová stádia perlooček nebo buchanek. V konečném stádiu se pak živí dospělci perlooček a buchanek. Dá se říct, že je to nejlepší potrava, kterou můžeme kaprům Koi nabídnout. Bentos je využíván hlavně staršími kapry od velikosti cca 15 cm. Mezi vyhledávané a výživné druhy patří především patentka — červená larva pakomára. Dále pak nitěnky nebo larvy chrostíků atd. V zahradních jezírkách je však planktonu a bentosu zcela logicky nedostatek. Protože žádné umělé krmivo tuto přirozenou živočišnou složku nedokáže stoprocentně nahradit, volíme mraženou/sušenou suplementaci. Dále krmíme cvrčky — jejich užívání má však úskalí a to je trávení chitinu. Ten se tedy jako nestrávený vylučuje s výkaly do vody, proto mohou být cvrčci krmeni jen občas. Velice dobrým doplňkovým krmivem jsou i sušené larvy bource morušového. Maso hovězí, vepřové (ale i jiných savců) zásadně nekrmíme, protože ho ryby špatně tráví. Přirozená živočišná krmiva obsahují téměř všechny živiny, hlavně glycidy, proteiny, vitaminy a karotenoidy. Jejich místo je opravdu nezastupitelné.

Obsah článků vychází z naší první české  knihy o Nishikigoi autora Luďka Štěcha.
stech@alcedor.cz
602 443 858