English
Česky

Základní podmínky úspěšného chovu japonských Nishikigoi, 4. díl

22. dubna 2010

Další informace pro ty, kteří to s chovem okrasných kaprů Koi myslí opravdu vážně.

UV lampy a ozonizátory

Dalšími prvky technického vybavení, na které bychom neměli při výstavbě okrasného jezírka zapomenout, jsou UV lampy nebo ozonizátory. UV lampy zajišťují vodu bez jednobuněčných řas a pracují na velmi jednoduchém principu: narušují šroubovici DNA, a řasy pak nejsou schopny reprodukce. Vodu s řasami poznáme podle toho, že je zabarvena do hněda nebo do zelena. Likvidovat tyto nepříjemné obyvatele našich jezírek lze ale i jiným způsobem. Řada majitelů okrasných nádrží používá nejrůznější chemické prostředky, které jsou na trhu v bohatém sortimentu, ale pokud začneme počítat vynaložené finanční prostředky, dojdeme k závěru, že UV lampa je nejlevnějším řešením tohoto problému. Chemie je prostě drahá. Ozonizátory jsou k desinfekci vody určeny také a princip jejich účinku vychází z toho, že ozon (trojmocný kyslík) je sám o sobě jako plyn jedovatý. Pokud se ale smísí s vodou, má vysoké desinfekční účinky. Budeme-li se rozhodovat mezi UV lampou a ozonizátorem, je lepší druhé zařízení, protože, jak již bylo řečeno, má daleko vyšší účinnost. Lépe tak chrání a čistí naši vodu! (Poznámka redakce: podrobné informace o tomto zařízení už jsme na našich stránkách přinesli).

Jakou vodu do jezírka použít?

Po vyřešení technických záležitostí výstavby jezírka, bychom se měli zabývat i tím, jakou vodou nádrž napoprvé naplníme, kde ji vezmeme a jakou by měla mít kvalitu. A řešit musíme i to, jakou vodu použijeme na následné doplňování sloupce vodní hladiny. Na výběr máme několik možností. Pro první napuštění se dá použít voda studniční, voda z vodovodního řádu a nebo si ji můžeme nechat odněkud dovést. Tady hrají rozhodující roli dva prvky, kvalita vody a její cena. Pokud si někdo myslí, že objedná cisternu a nechá si odněkud kvalitní vodu dovést a přitom ušetří, asi se mýlí. Při placení faktury totiž zjistí, že doprava není levná záležitost a že souhrnná finanční částka se v podstatě rovné té, kterou by vydal za vodu z vodovodu! Ušetřit můžeme tedy pouze v případě, že máme šanci získat levnou dopravu. Asi nejhorší variantou, bohužel ale hodně častou, je transport vody z řek, požárních nádrží nebo rybníků. Tady je třeba postupovat velice opatrně, protože kromě nejasných hydrochemických vlastností musíme počítat také s tím, že voda, ve které se v přirozeném prostředí vyskytuje určitá populace ryb, je většinou také zamořena chorobami nebo parazity. Takovou vodu bychom neměli hlavně z hlediska možného výskytu kožovce používat vůbec, když už se k tomu ale rozhodneme, je třeba ji nechat alespoň 14 dní až 3 týdny bez rybí obsádky. A pokud ji k tomu ještě navíc „proženeme“ filtrací, další problémy by neměly nastat. V žádném případě ale takovouto vodu nelze doporučit jako standard! Tím je voda z vodovodu nebo z dobře ošetřované a pravidelně kontrolované studny, která je v podstatě bez choroboplodných zárodků.

Okrasné jezírko s kapry KoiInspekční nádrž sloužící ke kontrole Koikeser a přenosný návlek pro přenášení Koi


Ještě před tím, než budeme naplňovat okrasné jezírko vodou ze studny, je dobré odebrat z ní vzorky a nechat si udělat základní rozbor hlavně na dusičnany a pH. A zapomenout bychom neměli ani na uhličitanovou tvrdost. Pro chov ryb jsou to totiž nejzákladnější parametry. Pokud používáme vodu ze studně nebo vodu z vodovodního řádu, nemusíme mít obavy, že by hodnoty byly v nějaké vyloženě nepřijatelné rovině. Jestliže bude voda hodně tvrdá, velice rychle po krátké době v nádrži tzv. změkne. Ať již hořečnaté nebo vápenaté soli se totiž činností bakterií velice rychle vyváží, vysráží a následně odchází přes filtraci pryč. Na druhé straně je pravdou, že tvrdá voda má obrovskou výhodu v tom, že u ní neklesá pH. Pokud bychom měli ve vodě, kterou dáváme jako základní náplň do jezírka, vysoký obsah dusíkatých látek, opět není třeba podléhat panice! Takovou vodu stačí nechat po dobu několika týdnů „proběhnout“ filtrem a díky činnosti bakterií se dusík z vody odstraní.

Protože voda z jezírka přirozeným výparem ubývá, je třeba myslet i na její dopouštění. Tady již většinou volíme vodu vodovodní, protože objemy jsou tak malé, že se nemusíme bát o to, že bychom „prodělali“. Samotné dopouštění pak funguje hlavně na základě automatického sledování hladiny jezírka, takže se o nic starat nemusíme. Vše za nás zvládne technika…

Další povinná výbava

Rozhodneme-li se pro chov kaprů Koi, měli bychom si zcela určitě pořídit také manipulační zázemí a základní technické vybavení. Pokud máme jenom pár ryb, nemusí být nijak velké, ale dva, tři kesery různých velikostí bychom mít měli. Dobré je zakoupit i manipulační rukáv, který používáme v případě, že odlovujeme ryby třeba za účelem prohlídky zdravotního stavu. Špatná není ani modrá manipulační káď (inspekční nádoba), která se dá pořídit za poměrně slušné peníze. Na dně může mít třeba i již zabudované měřítko, které potěší hlavně chovatele zajímající se o to, jak jejich ryby přirůstají. Pokud bychom měli kaprů Koi více a počítali třeba i s tím, že budeme některé jedince léčit, doporučuji do výbavy přidat také větší káď, ve které po určitou dobu nemocné ryby zůstanou. Tady už je ale třeba pamatovat na přípojku rozvodu vzduchu, popř. nějaké jednoduché filtrační zařízení. Chybět by neměly ani prostředky na určování kvality vody a přemýšlíte-li o tom, že budete své miláčky zimovat na „teplé vodě“, musíte do „povinné“ výbavy“ přidat i zimoviště. To už je ale trochu jiná kapitola chovu Nishikigoi.

Pokračování příště...

Teď již opravdu krásné jaro přeje Luděk Štěch

autor: stachsw.cz   design: Jan Junek
Ornafish
Alcedor facebook