English
Česky

Základní podmínky úspěšného chovu japonských Nishikigoi, 5. díl

25. května 2010

Poslední díl seriálu pro ty, kteří to s chovem Koi myslí opravdu vážně...

Kolik času budeme potřebovat?

Hodně důležitou věcí, kterou si hlavně začínající chovatelé japonských kaprů Koi neuvědomují, je otázka času, který budete muset svému koníčku věnovat. Mezi nejdůležitější činnost, kterou v podstatě nemůžeme opomenout, je sledování hydrochemických parametrů vody. Ty jsou základem úspěšného chovu Nishikigoi a i když je budeme vyhodnocovat jen orientačně, některé pomůcky potřebujeme. Jsou to hlavně indikační papírky pro měření pH, indikační papírky pro orientační měření dusitanů a dusičnanů a pro „zapálené chovatele“ třeba i přístroj na stanovení obsahu kyslíku ve vodě. Ten už je poněkud dražší (v nabídce našeho e-shopu ho máme kolem 7.000 Kč) a není vyloženě nutný. Kyslík totiž měřit bezpodmínečně nemusíme, protože jsou-li ve vodě v pořádku hodnoty obsahu čpavku a pH, bývá kyslík většinou v normě také. Spolu s výše jmenovanými parametry si můžeme sami změřit i uhličitanovou tvrdost, k čemuž nám opět bohatě poslouží indikační papírky určené k jejímu stanovení. 

Multifunkční přístroj na měření chemismu vody a obsahu některých kovůIndikační papírky pro měření hodnot pHPokud se o své ryby budete dobře starat, budou zdravé, krásně vybarvené a přinesou vám i hodně radosti!


Chemismus vody bychom měli sledovat alespoň jednou týdně a využít k tomu můžeme i různé sady, které se za tímto účelem běžně prodávají. Kromě vody bychom měli věnovat pozornost ale i rybám, které navštěvujeme alespoň 2x denně. Ráno, než jdeme do práce, a k večeru, kdy u nich můžeme v klidu posedět, potěšit se jejich krásou a v klidu si odpočinout.

Určitý čas, se kterým musíme při chovu Koi počítat, je třeba věnovat také prohlídce a čištění filtrů. Zde se nedá přesně určit, bude-li to 1x za měsíc, nebo jednou za půl roku, protože zatížení filtru ovlivňuje řada faktorů. Mezi ty hlavní patří objem vody v jezírku, počet chovaných ryb, způsob krmení a náplň filtru. Základním vodítkem by pro nás měl být stav, kdy se voda začíná mírně špinit a kalit. To již filtrace nepracuje stoprocentně a je třeba ji vyčistit. Také je dobré být v bližším kontaktu se svým prodejcem ryb nebo někým, kdo se realizací okrasných jezírek profesionálně zabývá. Diskuse nad okrasnou nádrží jednou nebo dvakrát do roka moc času nezabere a vy se můžete něco přiučit, popř. probrat věci, kterým nerozumíte.

I když to na první pohled vypadá, že vybudovat dobře fungující jezírko, nasadit do něj ryby a úspěšně je chovat, je velice složité, není to tak zlé, jak si řada laiků myslí. Největší chyby se dělají v tom, že člověk začne kopat, napouštět vodu, umísťovat do jezírka ryby, ale nemá základní představu o věcech, které s tím souvisí. Věřím, že tento článek přispěje k tomu, aby si lidé popsané skutečnosti srovnali v hlavě, přemýšleli o nich a postupovali tak, jak se správně postupovat má. Nejen že budou mít z realizace vlastního jezírka či pěkných a zdravých ryb radost, ale budou mít vše i pod kontrolou. A to jen proto, že ví, jakým způsobem s celým systém pracovat…

Hodně úspěchů při chovu Koi přeje Luděk Štěch
 

autor: stachsw.cz   design: Jan Junek
Ornafish
Alcedor facebook