English
Česky

Podmínky chovu kaprů KOI.

Základní péče.

Chov kaprů KOI, kterých by na 1 m3 vody mělo být asi 80 cm délky ryb, spočívá během roku hlavně v pravidelné kontrole hydrochemických vlastností vody a přikrmování. Přirozená potrava kapra – plankton a bentos (zvířena vodního sloupce a zvířena dna) v jezírku v dostatečné míře chybí a tak je nutné pravidelně přikrmovat. Krmiva, která by měla být plnohodnotná, se dělí na několik základních kategorií – pro celoroční chov, zrychlený růst, zimní období a přechodné období. Jsou převážně ve formě plovoucích granulí, to abychom měli přehled nejen o rybách, které tak musí ke hladině za potravou, ale i o tom, kolik potravy kapři přijímají. Platí pravidlo, které říká, že bychom měli dát rybám tolik, kolik sežerou za 5 minut. Raději krmíme vícekrát denně a méně, než naopak. V noci se nekrmí, při teplotě pod 15°C krmné dávky snižujeme. Nekrmíme rovněž v zimě. Pouze u ryb, které jsou umístěny v zimních měsících v řízeném prostředí, lehce přikrmujeme.

Kvalita vody

Čistá a dostatečně okysličená voda je pro chov kaprů KOI velmi důležitá. Nejedná se jen o zdravotní stav ryb, ale i o to, že je na ně pěkně vidět. Kvalitu vody (hydrochemické vlastnosti) musíme pravidelně kontrolovat, přičemž se zaměřujeme se zejména na výšit pH, množství ve vodě rozpuštěného kyslíku, obsah dusitanů, dusičnanů popř. množství volného čpavku. Protože se jedná o specializované služby, je nejlépe se obrátit na firmu, které filtrační jednotku dodávala, popř. na firmy zajišťující v kraji rozbory vody. Například hodnota pH by měla být 7 (možný rozsah je 6 – 8,5) a množství kyslíku rozpuštěného ve vodě by nemělo klesnout pod 5 mg / l (optimum je 8 – 9 mg / l). Hodnoty by v žádném případě neměly dramaticky kolísat.

autor: stachsw.cz   design: Jan Junek
Ornafish
Alcedor facebook